Bonggi → English/Malay Dictionary


a


alih₂ /aliʔ/
surprise; astonishment; fear; wah; (sem. domains: 9.2.7 - Interjections.)
Similar (co-hyponym): elih boy
aludn-aludn /alun-alun/ [ˈa.lʊᵈn ˈa.lʊᵈn]
highway; main road; road; jalan raya; jalan; (sem. domains: 6.5.4.1 - Road.)
[
Aludn-aludn kompot di Giparak.]
[
Lumuas ou di aludn-aludn dii.]
[
Pegluasluas ku di aludn-aludn.]

Similar (co-hyponym): daidn trail; road jalan; denai; jalan kecil
alus /alus/ [ˈa.lʊs]
fine texture; (sem. domains: 8.3.2 - Texture.)
ama /ama/ [ˈa.mə̃]
domestic help; amah; pembantu rumah; (sem. domains: 5.8 - Manage a house.)
amad /amad/
1carve; (sem. domains: 6.6.3 - Working with wood.)
2hollow out;
amah /amaʔ/ [ˈa.mə̃ʔ]
1kinship term for male parent; bapa; ayah; (sem. domains: 4.1.9.1.2 - Father, mother.)
[
Ntien gien ny amah nu? Where is your father?]
[
Sia amah ny anu. He is the father of what's-his-name.]
[
Pusud baar gimung amah. True siblings have share a father.]
[
Sama amah, gimung induh. Same father, share a mother.]
[
Meleid na si amah nu kuih Kudat. Kintabm a ny amah nu?]
[
Si amah. My father.]
[
Oou amah n daakng na.]

Whole: induh-amah parents ibu-bapa

2father and others with him;
[
Kintabm ou nda amah.]
[
Bali nda induh mah nda amah.]
[
Ringah nda amah kiladu.]
[
Sida amah.]
[
na amah]
[
Uubm i Belaha "Ndah kiid ou nda oduh mpanu di tuhad."]
amah manuk /amaʔ manuk/ [ˈa.mə̃ʔ ˈmãnʊ̃k̚] See amah, manuk;
deadbeat dad; baba ayam; (sem. domains: 4.1.9.1.2 - Father, mother.)
[
Amah manuk - ndah pudulih siga anak nya.]
[
Nudukng a amah manuk.]
[
Dei punudukng amah manuk!]

Related items: manuk chicken ayam, manuk kitilug arrogant female, paa manuk female, iguay manuk barefoot kaki ayam, pati-pati manuk die familyless
aman /aman/ [ˈa.mə̃n]
peace; aman; (sem. domains: 4.8.4 - Peace.)
[
Begpipia - aman ndah mbunuh.]
amat /amat/
dedicate; (sem. domains: 4.5.3.4 - Appoint, delegate.)
ambih /ambiʔ/
surprise; (sem. domains: 9.2.7 - Interjections.)
[
Tau ba ambih.]
[
Aha ba ambih! You didn't believe me.]
[
Ooh ba ambih.]
[
Osi gambih na ingai buah lumbuh ku nti na nga?]
ambudn /ambun/ [ˈam.bʷʊᵈn]
gentle breeze; angin spoi-spoi; (sem. domains: 1.1.3.1 - Wind.)
ampahadn /ampak/ /-on/ See ampak;
suffering baldness; (sem. domains: 2.1.5 - Hair.)
[
Si Umpil ampah-adn.]

Similar (co-hyponym): botok bald botak
ampak /ampak/ [ˈam.pək̚]
partially bald; dogol, botak, gondol; (sem. domains: 2.1.5 - Hair.)
Encyclopedic: buurt shaven ; Related items: belah obuk part (hair) belah rambut ; Similar (co-hyponym): ngebotok
ampau /ampaw/ [əm.ˈpau]
small package with gift of money at Hari Raya’; (sem. domains: 6.8.3.1 - Give, donate.)
ampudn /ampun/ [ˈam.pʷʊᵈn]
forgiveness; ampun; (sem. domains: 4.8.4.7 - Forgive.)
[
Kibori ou ampudn tidi nya. I am asking forgiveness from him.]

Similar (co-hyponym): nangguh
amut /amut/ [ˈa.mʷʊ̃t̚]
perfume; minyak wangi; (sem. domains: 5.4.2 - Cosmetics, 2.3.4 - Smell.)
[
Si anu mahi amut. What's-her-name uses perfume.]
[
Lahi ngupadn libudn mah obu amut. Men bait women with the smell of perfume.]
anak₁ /anak/ [ˈa.nə̃k̚]
offspring, child; anak; (sem. domains: 4.1.9.1.4 - Son, daughter.)
[
Sia anak ny anu. She is what's-his-name's child.]
[
Anak kahah. Oldest child. Anak sulung.]
[
Anak adi. Youngest child. Anak bongsu.]
[
Anak tirih. Step child.]
[
Anak tirih bakng sama amah. Step child if the father is different.]
[
Onu tutuaadn nya mah anak maduh na? Anak tirih.]
[
Anak biagadn. Adopted child.]
[
Anak angkat. Foster child.]
[
Anak ngeranggat, leidn ga anak angkat. Sikng babi ngeranggat sikiou.]
[
Anak apuh. Descendant. Keturunan.]
[
Mahi uru ndara anak. Family planning. Perancangan keluarga.]
[
Anak ntogih gulu. Illegitimate child. Anak haram.]
[
Anak-anak na ndaardn na.]

Synonyms: kibut jar tempayan, belah kuurdn, gusi jar tempayan, solup, belah kibut, belah batu, puudn nunuk, puudn rami, gatadn-gatadn
anak₂ /anak/ [ˈa.nə̃k̚]
little; small; (sem. domains: 8.2.1 - Small.)
[
Anak rihut. Little weeds.]
[
Anak sungi. Small river.]
[
Anak buid. Anak buig. Small hill]
[
Anak oid. Anak oig. Small boat.]
[
Anak sapah.]
[
Anak beig, libotukng toyuk ataupudn sungi toyuk.]
[
Anak badih.; Anak puruh.; Anak kibut.; Anak bali.; Anak bansuk.; Anak kiou.; Anak londukng.; Anak kapal.; Anak mundabm.; Anak birdih.; Anak padakng.; Anak batu.; Anak boukng.]

Related items: beig water air
anak alab /anak alab/ [ˈa.nə̃k̚ ˈa.ləb̚]
kneecap; tempurung lutut; (sem. domains: 2.1.6 - Bone, joint, 2.1.3.2 - Leg.)
Generic: nggotud ; Generic: otud great grandparent; great grandchild
anak babi /anak babi/ [ˈa.nə̃k̚ ˈba.bi] See babi;
piglet; (sem. domains: 1.6.1.1.3 - Hoofed animals.)
Stages: anak babi piglet, meteirdn botik lose color, guduudn, babi pig babi
anak bajuh-bajuh /anak/ /bujaʔ-bujaʔ/ See bajuh;
baby shirt; (sem. domains: 5.3 - Clothing.)
anak idakng /anak idaŋ/ [ˈa.nə̃k̚ ˈi.dəᵏŋ]
puppy; anak anjing; (sem. domains: 1.6.1.1 - Mammal.)
[
Onu botik anak idakng na?]
anak kihad /anak/ /kikad/
lice hatchling; kutu yang baru keluar dari telur kutu; (sem. domains: 1.6.3 - Animal life cycle, 1.6.1.7 - Insect.)
[
Anak kihad botik putih. Sia kutu toyuk pa.]

Calendar: lias lice egg telur kutu, anak kihad, kutu lice kutu
anak manuk /anak manuk/ [ˈa.nə̃k̚ ˈmã.nʊ̃k̚]
chick; anak ayam; (sem. domains: 1.6.1.2 - Bird.)
anak mata /anak mata/ [ˈa.nə̃k̚ ˈmã.tə]
pupil; (sem. domains: 2.1.1.1 - Eye.)