nggolibm /m-/ /g-/ /olim/ See *olibm;
deny having smthg; (sem. domains: 3.3.2.2 - Refuse to do something.)
[
Sia nggolibm diha.]
[
Esi inanu nu igolibm? Si anu.]
[
Dei pe-g-olibm!]

Related items: milia deny accusation; disavow; repudiate (suggestion) menyangkal (sangkal); menafikan (nafi) ; Related items: aart generous baik hati ; Similar (co-hyponym): lokih stingy lokek