ngkepelei See pelei;
curse; mengutuk; menyumpah; (sem. domains: 4.9.4.4 - Curse.)
[
Ndah kaap ngai bumbukng ng-ke-pelei.]

Related items: liin taboo pantang, suhakng taboo tabu; pantang-larang, iidn taboo pantang, adat traditional law adat istiadat, *ijampa insult menghina