piriharah /pirikaraʔ/
matter; concern; perkara; (sem. domains: 9.1.3.2 - Situation.)
[
Susuad begbalik-balik - munggar piriharah mulah.]

Synonyms: aal matter; condition; situation; affair hal