Megsuhur

Di soid kamus nti, ihi dua mah saa hu, induh Bonggi, meseirt na miaah susuad lama Pogah mah lama Giparak, pasal bas mi na metak di bunua Pogah mah Giparak. Ihi megbunua di Pogah Diaa tidi buaidn sebelas toudn 1982 sampai buaidn paat toudn 1986. Mah ihi megbunua di Giparak tidi buaidn sebelas toudn 1987 sampai buaidn paat toudn 1992. Kali-kali ou mpanu kindi Bonggi tidi toudn 1994 sampai toudn 2003. Kesa sintoudn ou pebalik kindi Bonggi toudn 2006, 2008, 2010, mah toudn 2013. Susuad di soid kamus nti piompodn tidi lama Bonggi atakng mi ngguubm uubm Bonggi.

Barabm lama Bonggi bas na nuud dihi mah kamus nti. Waktu ihi metak di Pogah kiara lama meseirt na ngirah dihi uubm Bonggi. Ina na, si Mual, si Tagi, induh ny Umpil, si Tereib, si Liad, Sayad, si Toseh, mah n Darah. Waktu ihi metak di Giparak kiara lama Giparak meseirt na ngirah dihi uubh Bonggi. Ina na, si Timisup, si Tipah, si Kusur, mah i Nunga. Tidi toudn 1994 sampai toudn 1999 kiara pa lama Bonggi miaah dihi kerai di Api-Api. Ina na, si Tipah, si Kusur, mah i Mesluh. Ringgah diti, si Mesluh, si Awing, si Rey, mah i Mudah nulukng diaadn, ngirah diaadn uubm Bonggi. Ihi megsuhur di nentaadn na lama Bonggi bas nggiit dihi susuad uubm nda, mah nentaadn na lama Bonggi bas nigpangan mah dihi mah siga anak mi.